Connected Workspace at Building 55

XL

  • พื้นที่ไม่เกิน 990 ตร.ม. รูปแบบนี้ส่วนมากอยู่ในอาคาร 55A และ 55B
  • หน้าต่างตลอดแนว 2 ด้านเป็นอย่างน้อย ในทิศตะวันออก และตะวันตก 
  • ระเบียงในยูนิต
  • แอร์แบบแยกส่วน (Split Type)
  • ติดตั้งสปริงเกอร์ และอุปกรณ์ตรวจจับควัน
  • เหมาะสำหรับออฟฟิศขนาดใหญ่พิเศษ มีขนาดเต็มพื้นที่ในหนึ่งชั้น เพิ่มความเป็นส่วนตัว และให้อิสระในการออกแบบการตกแต่งได้มากกว่า
ค่าเช่า 600 บาท/ตร.ม.
ตัวอย่างพื้นที่เช่าขนาด 990 ตร.ม.