Connected Workspace at
Building 55

L

 • พื้นที่ไม่เกิน 640 ตร.ม. รูปแบบนี้ส่วนมากอยู่ในอาคาร 55A และ 55B
 • หน้าต่างตลอดแนว 2 ด้านเป็นอย่างน้อย ในทิศตะวันออก และตะวันตก 
 • ระเบียงในยูนิต
 • แอร์แบบแยกส่วน (Split Type)
 • ติดตั้งสปริงเกอร์ และอุปกรณ์ตรวจจับควัน
 • เหมาะสำหรับออฟฟิศขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ครึ่งหนึ่งของชั้น เพิ่มความเป็นส่วนตัว และแยกส่วนจากพื้นที่เช่าชั้นอื่น
ค่าเช่า 600 บาท/ตร.ม.
Cozy & Calm at
Building 15

L

 • พื้นที่ไม่เกิน 380 ตร.ม. รูปแบบนี้อยู่ในอาคาร 15
 • อาคาร 15 เป็นอาคารรีโนเวท
 • ระยะห่างจากหน้าต่างสูงสุด 12 เมตร
 • แอร์แบบติดผนัง (Wall Type)
 • ติดตั้งสปริงเกอร์ และอุปกรณ์ตรวจจับควัน
 • เหมาะสำหรับออฟฟิศขนาดใหญ่ ได้พื้นที่เช่าขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ในหนึ่งชั้น เพิ่มความเป็นส่วนตัว และแยกส่วนจากพื้นที่เช่าชั้นอื่น ๆ

ค่าเช่า 525 บาท/ตร.ม.

ตัวอย่าง Office Spaces ขนาดไม่เกิน 640 ตร.ม.

ตัวอย่างพื้นที่เช่าขนาด 640 ตร.ม.

ตัวอย่าง Office Spaces ขนาดไม่เกิน 380 ตร.ม.

ตัวอย่างพื้นที่เช่าขนาด 380 ตร.ม.