Connected Workspace at 55 Office Tower

M

  • พื้นที่ไม่เกิน 160 ตร.ม. รูปแบบนี้ส่วนมากอยู่ในอาคาร 55A และ 55B
  • ระยะห่างจากหน้าต่างสูงสุด 11.8 เมตร
  • ระเบียงในยูนิต
  • แอร์แบบแยกส่วน (Split Type)
  • ติดตั้งสปริงเกอร์ และอุปกรณ์ตรวจจับควัน
  • เหมาะสำหรับออฟฟิศขนาดกลางถึงใหญ่ สามารถแบ่งการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
ค่าเช่า 650 บาท/ตร.ม.
ตัวอย่างพื้นที่เช่าขนาด 160 ตร.ม.